Het geheugen van goudvissen

Goudvissen, iedereen kent het verhaal wel dat deze vissen een geheugen hebben van slechts 3 seconden. Handig, zo kan hij in een kleine vissenkom leven zonder dit te ervaren als eentonig, toch? Maar kan een goudvis daadwerkelijk slechts 3 seconden iets onthouden? Of is het diertje toch in staat dingen lager te onthouden? Dit artikel gaat dieper in op het geheugen van deze vissoort en onderzoeken die zijn gedaan naar hoe lang de goudvis nu daadwerkelijk dingen kan onthouden.

Is het geheugen van goudvissen echt 3 seconden?

Drie seconden, wanneer je alles wat je doet slechts drie seconden onthoudt, vergeet je alles vrijwel direct. Je kunt niets leren en je ervaart constant alles alsof het de eerste keer is dat je het ervaart of ziet. De opvatting is over het algemeen dat dit voor de goudvis realiteit is en het dier niet in staat is langer dan drie seconden iets te onthouden.
Deze opvatting is echter niet correct. De goudvis kan, in tegenstelling tot wat velen denken, prima langere tijd dingen onthouden en zelfs tot op zeker niveau leren.

Vissen hebben een beter geheugen dan gedacht wordt

Verschillende wetenschappers hebben onderzoek gedaan naar het geheugen van goudvissen. Uit deze onderzoeken blijkt dat de diertjes zich dingen kunnen herinneren, zelfs van meer dan drie maanden geleden. Zo toont onderzoek aan dat goudvissen meer overeenkomsten tonen met zoogdieren dan aanvankelijk gedacht werd. Tijdens experimenten zijn onderzoekers erin geslaagd in binnen twee dagen de weg in een doolhof aan te leren. Na twee dagen konden de vissen de uitgang zelfstandig zonder moeite vinden, zonder tussendoor een verkeerde kant op de zwemmen. Ander onderzoek toont aan dat goudvissen geleerd kan worden dat een bepaalde actie uitgevoerd dient te worden om eten te krijgen. Een professor op de universiteit van Plymouth leerde een groep goudvissen dat ze om eten te krijgen tegen een hendel moesten aanzwemmen. Hij ging echter nog een stapje verder. Toen de vissen gewend waren aan de hendel gaf hij de vissen uitsluitend voedsel op een bepaald tijdstip wanneer ze tegen de hendel zwommen. Al snel leerden ze op het juiste tijdstip tegen de hendel te zwemmen.
Deze onderzoeken tonen dus aan dat goudvissen niet alleen in staat zijn eenvoudige taken te onthouden, maar dat ze ook complexere taken met meerdere voorwaarden kunnen onthouden en aanleren!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.