Welke dieren mogen als huisdier gehouden worden?

De hond, kat, vissen en konijn, van oorsprong zijn dit erg populaire dieren om als huisdier te houden. Maar de Nederlanders hebben gezamenlijk vissen en vogels het vaakst als huisdier. Vele soorten en maten. Van duif tot karper, van raskat tot chinchilla of reptielen, Nederlanders houden van huisdieren.

Bepaalde diersoorten zijn echter niet toegestaan om in Nederland als huisdier te houden. Dit kan verschillende redenen hebben. Meestal gaat het om dieren die beschermd zijn of ongeschikt zijn als huisdier te houden door agressief gedrag of gevaar voor de samenleving. Ook worden sommige dieren verboden omdat ze gewoonweg niet geschikt zijn als huisdier omdat het gewoon wilde dieren zijn.

Lijsten met toegestane en niet-toegestane diersoorten

Om alle dieren die niet toegestaan zijn individueel te noemen is geen beginnen aan. Er lopen, zwemmen, vliegen en kruipen namelijk meer dan een miljoen erkende diersoorten op de aarde rond! De Nederlandse overheid werkt om die reden niet met een lijst van verboden diersoorten, maar heeft in plaats daarvan een “positieflijst ‘aangewezen diersoorten’ ” opgesteld; een lijst met diersoorten die geschikt bevonden zijn als huisdier in Nederland. Deze dieren mogen gehouden worden als huisdier. Daarnaast is een beperkte lijst opgesteld met dieren die vaker gehouden worden als huisdier, maar die niet toegestaan zijn, de “positieflijst ‘niet-aangewezen diersoorten’ “.

Deze lijsten zijn onderhevig aan verandering. Zo nu en dan worden nieuwe diersoorten toegevoegd of geschrapt. Het niet naleven dan deze regels kan op een boete komen te staan of zelfs verdergaande strafmaatregelen ten gevolgen hebben.

Positieflijsten downloaden

Benieuwd welke diersoorten in Nederland gehouden mogen worden als huisdier? Bekijk en download de volledig positieflijst voor tegestane en niet-toegestane diersoorten hier via de website van de Rijksoverheid:

Positieflijst toegestane (zoog)dieren

Positieflijst NIET-toegestane (zoog)dieren

Diersoort laten beoordelen

Is een diersoort die je graag als huisdier zou willen houden momenteel niet op de lijsten terug te vinden? Dan kun je een beoordeling aanvragen bij de “Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO)”. De diersoort wordt dan beoordeeld en toegevoegd aan één van de lijsten. De volgende criteria worden dan in overweging genomen:

  • Heeft het dier een specifieke leefomgeving nodig?
  • Wat zijn de sociale en biosociale behoeften van het dier?
  • Wat heeft het dier nodig aan veiligheid en mogelijkheid om te schuilen?
  • Wat is de behoefte van het dier om (zichzelf) schoon te maken?
  • Wat is de behoefte van het dier aan afwisseling van activiteit en rust tijdens een dag of een seizoen?
  • Hoeveel en welke prikkels of afleiding heeft het dier nodig?
  • Wat is de behoefte van het dier op het gebied van voeding en foerageren?
  • Wat is de behoefte van het dier om zich voort te planten en om jongen groot te brengen?

*Bron: RVO

Een aanvraag doen kan via: Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO)

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.