WHO: stop antibioticagebruik bij gezonde dieren

Veehouders moeten stoppen met het toedienen van antibiotica bij gezonde dieren. Daartoe heeft de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) opgeroepen. Antibiotica zou alleen gebruikt mogen worden bij zieke dieren, maar niet meer als voorzorgsmaatregel. Het grote probleem van overmatig antibioticagebruik is dat bacterieën resistent worden, waardoor de effectiviteit van het middel bij dieren en mensen die wél ziek zijn afneemt en niet meer te waarborgen is. Nu wordt het nog vaak preventief ingezet ter voorkoming van ziektes en ter bevordering van de groei van dieren.

Antibiotica steeds minder effectief

Dat antibiotica steeds minder effectief wordt is volgens de WHO een groeiend probleem. Steeds meer bacteriën raken resistent voor het middel wat betekent dat besmette dieren en mensen steeds lastiger te behandelen zijn of een sterkere kuur nodig hebben. Het gevolg is dat wereldwijd jaarlijks duizenden dieren en mensen komen te overlijden doordat een bacterie waarmee ze besmet zijn niet meer te behandelen is met antibiotica.

Regelgeving

De Europese Unie heeft reeds sinds 2006 gebruik van antibiotica als middel voor groeibevordering verboden. Preventief gebruik ter voorkoming van ziektes bij dieren is nog wel toegstaan, maar staat al langer ter discussie. In sommige landen gaat 80% van alle antibiotica naar dieren, wat dus de nodige risico’s met zich meebrengt.

Beperk antibioticagebruik bij dieren

De WHO dringt erop aan het gebruik wereldwijd terug te dringen. Het is een probleem dat wereldwijd speelt. Door het gebruik zo veel mogelijk te beperken en daarnaast in geval van zieke dieren eerst goed te onderzoeken welke antibiotica het meest effectief is, zou beter voorkomen kunnen worden dat bacteriën resistent worden. Resistentie zou kunnen betekenen dat nu prima te behandelen aandoeningen in de toekomst niet meer behandelbaar zijn met antibiotica en de aandoening daardoor levensbedreigend wordt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *