Aantal tijgers in Nepal bijna verdubbeld

Het aantal wilde tijgers in Nepal is de afgelopen jaren flink toegenomen. In 2010 waren er nog zo’n 121 tijgers over. Dit aantal is nu opgelopen tot ongeveer 235 dieren. Hiermee lijkt Nepal het eerste land te worden die de TX2 doelstelling gaat halen. Dit heeft het Wereld Natuur Fonds (WNF) vandaag bekend gemaakt. De inzet van de overheden in dit land hebben hier een belangrijke rol gespeeld. “Het beschermen van tijgers heeft hoge prioriteit voor de overheid”, aldus het ministerie van Bossen en Milieu. “Onze toewijding aan het wereldwijde tijgerprogramma zal alleen maar groter worden nu de populaties in Nepal groeien en onze maatregelen goed uitpakken.”

TX2 doelstelling

In 2010 is een overeenkomst gesloten tussen dertien landen waar tijgerpopulaties leven en het WNF. Hierin zijn afspraken gemaakt en doelstellingen gesteld om de schrikbarende terugloop in tijgerpopulaties wereldwijd actief tegen te gaan. Eerdere initiatieven van de jaren zeventig bleken niet effectief. Daarom werden in 2010 nieuwe doelen gesteld. Belangrijkste doel: de populatie wilde tijgers in 2022 (het volgende Chinese “jaar van de Tijger”) te verdubbelen. Nepal lijkt nu als eerste land deze doelstelling te gaan halen; sinds 2009 is het aantal wilde tijgers in dit land toegenomen van 121 naar nu zo’n 235 dieren.

Terugloop tijgers tegengaan

Het aantal tijgers is de afgelopen honderd jaar schrikbarend gedaald. Honderd jaar terug waren er nog zo’n 100.000 wilde tijgers, dit aantal lag rond 2010 op nog maar zo’n 3.200 dieren. De belangrijkste oorzaak voor deze dramatische terugloop zijn stroperij en de toenemende ontbossing. Hierdoor zagen tijgers hun leefgebied steeds beperkter worden, met sterk teruglopende populaties als gevolg. De TX2 doelstellingen omvatten initiatieven om deze stroperij en ontbossing een halt toe te roepen en de diersoort in het wild te redden.

Alle landen die mee doen aan het project zijn Bangladesh, Bhutan, Cambodja, China, India, Indonesië, Laos, Maleisië, Myanmar, Nepal, Rusland, Thailand en Vietnam.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.