5 vragen over het coronavirus en onze huisdieren

– Laatste update: 22-4-2020

Het COVID-19 Coronavirus (officieel: 2019-nCoV), het virus dat momenteel heerst, is een nieuwe variant van de reeds bekende virussen uit de Corona familie. Sinds een paar dagen heeft het virus ook voet aan Nederlandse bodem gezet met de eerste besmettingen. Goede hygiëne is het belangrijkst om besmetting te voorkomen. Maar hoe zit het met het gevaar voor dieren? Kunnen honden en katten ook besmet raken? En kunnen mensen ziek worden van de huisdieren? In dit artikel antwoord op een aantal veelvoorkomende vragen omtrent het virus en onze meest voorkomende huisdieren.

Advies onveranderd, vermijd contact met huisdieren bij besmetting

Update 27-3-2020 – Belgische kat besmet met coronavirus
De faculteit dierengeneeskunde van de universiteit van Luik meldt dat in België een kat besmet is geraakt met het coronavirus. Het dier heeft de besmetting hoogstwaarschijnlijk opgelopen via zijn besmette baasje. Het dier kreeg een week nadat zijn baasje symptomen vertoonde eveneens ziekteverschijnselen. “Het ging om diarree, braken en ademhalingsmoeilijkheden. De onderzoekers vonden het virus terug in de uitwerpselen van de kat.” Gelukkig is het dier weer aan de beterende hand. Benadrukt wordt dat het om een uitzonderlijk geval gaat, besmetting van mens naar dier en andersom lijkt niet vaak voor te komen. Het advies blijft desalniettemin je huisdieren te vermijden als je zelf besmet bent.
Bron: AD

Update 8-3-2020 – vermijd contact met huisdieren wanneer je met het Coronavirus besmet bent
Het RIVM heeft de adviezen rond huisdieren aangescherpt. Ondanks dat er nog geen indicaties zijn dat dieren een rol spelen bij het verspreiden van het virus, wordt geadviseerd contact met huisdieren zoveel mogelijk te vermijden wanneer je besmet bent met het virus:
“Mensen met COVID-19 wordt geadviseerd het contact met huisdieren zo veel mogelijk vermijden. Dat wil zeggen: niet aaien, knuffelen, kussen of laten likken. Mocht je huisdier in contact zijn geweest met een patiënt met COVID-19, dan zijn geen extra maatregelen nodig. De algemene hygiënemaatregelen voor omgang met huisdieren, zoals handen wassen met water en zeep, volstaan.”.
Advies is wanneer je zelf besmet bent huisdieren zoveel mogelijk te vermijden. Laat huisdieren verzorgen door huisgenoten en laat ze niet in de kamer waarin de besmette persoon zich bevindt. Honden kunnen gewoon nog worden uitgelaten.
Bron: RIVM (Veelgestelde vragen over het virus)

5 vragen over huisdieren en Corona

Is het nieuwe Coronavirus gevaarlijk voor honden? En katten?

Hier is nog veel onduidelijkheid over. Het is een nieuw virus dat vanuit de dierenwereld naar mensen is overgeslagen. Voor mogelijke besmettingen van honden en katten is op dit moment echter nog geen bewijs. Omdat het nog zo’n nieuw virus is kan echter nog niets met 100% duidelijkheid gezegd worden.

Zo is er een eerste geval gemeld van een hond die licht positief testte voor het virus. De test op deze hond heeft aangetoond dat het virus uitwendig aanwezig was op het hoofd van het dier, maar of het dier ook daadwerkelijk besmet is (of dat het uit de lucht neergedaald is op het dier) was lange tijd onduidelijk. Voor de overheid van Hong Kong is deze positieve test wel reden om dieren van besmette mensen ook binnen te laten houden. Update 14-3: de hond blijkt niet besmet te zijn met het coronavirus.

Kunnen mensen en dieren elkaar besmetten?

De kans dat het virus overslaat van mensen naar dieren is uiterst klein volgens experts. Omdat het nog een nieuw virus betreft valt (nog) niets met volle zekerheid te zeggen omtrent de besmettelijkheid tussen mens en dier.

Bij deze recente uitbraak is het niet bekend of huisdieren dragers kunnen zijn van de ziekte. Om die reden dienen gebruikelijke hygiënerichtlijnen te worden nageleefd wanneer huisdieren (mogelijk) zijn blootgesteld aan personen die mogelijk besmet zijn.

Moeten honden en katten binnen blijven?

Vooralsnog is dit niet nodig. Besmetting van mens op dier en dier op mens is nog niet bekend en lijkt onwaarschijnlijk. Katten en honden kunnen dus gerust naar buiten.

Bevindt de bron van besmetting zich bij dieren?

Het eten van besmette wilde dieren lijkt de oorzaak van de huidige uitbraak. Vermoed wordt dat het virus op mensen is overgesprongen via vleermuizen, een lekkernij in China. Virussen die sterk verwant zijn aan het nieuwe Coronavirus komen veel voor onder deze zoogdieren. SARS en MERS ( virussen die een aantal jaar geleden op mensen zijn overgedragen) komen ook voor bij deze diersoorten en die zijn sterk verwant zijn aan het huidige virus.

Echter, op de markt waar de huidige uitbraak zijn oorsprong vindt, lijken vleermuizen niet te worden verhandeld. Daarnaast is het in deze tijd van het jaar ongebruikelijk dat vleermuizen te koop zijn. Een optie die daarom ook realistisch geacht wordt, is dat het via andere diersoorten op mensen heeft overgebracht. Zo werden er wel dromedarissen en civetkatten verhandeld, dieren die al eerder mensen besmette met soortgelijke virussen (dromedarissen worden gezien als oorzaak van de uitbraak van het MERS virus en civetkatten zorgden voor menselijke besmetting met SARS).

Coronavirussen komen in meerdere varianten voor, honden en katten zijn gevoelig voor eigen soorten. Het is echter niet aangetoond dat deze varianten via onze huisdieren kunnen worden overgebracht op mensen.

Spelen dieren een rol bij de verspreiding van het Coronavirus?

De oorsprong van het huidige virus is niet helemaal met zekerheid te achterhalen. Vermoed wordt dat de eerste menselijke besmetting op een Chinese vismarkt waar ook andere dieren verhandeld worden heeft plaatsgevonden. In Nederland is vooralsnog geen enkele reden om aan te nemen dat dieren besmet zijn.

Voor grootschalige verspreiding via vogels (zoals we bijvoorbeeld bij de vogelgriep zien) hoeven we zeker niet bang te zijn. Zoogdieren zijn vatbaar voor virussen uit de corona-familie.

Let op: is je huisdier ziek en ben je ongerust? Raadpleeg in dat geval altijd een dierenarts!
De informatie in dit artikel is samengesteld uit verschillende bronnen en wordt indien nieuwe feiten bekend worden bijgewerkt.

Bronnen:

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.