Terrarium inrichten

Een terrarium moet een natuurlijke biotoop zijn en blijven. Het is belangrijk de oorspronkelijke leefomgeving van de dieren zo nauwkeurig mogelijk na te bootsen zodat het reptiel dat erin leeft zich zo goed mogelijk thuis voelt. Inrichten van een terrarium is niet heel moeilijk, maar dient wel met aandacht te gebeuren. Het dier moet zich veilig voelen en de eigenaar moet altijd goed overzicht hebben en overal goed bij kunnen.

Wanden

Reptielen houden van klimmen. Pas de wanden van de leefomgeving hier op aan: bevestig takken of stenen tegen de wanden zodat het reptiel er tegenaan kan klimmen. Kies bij een woestijnterrarium bijvoorbeeld voor een stenen achterwand. Een regenwoudterrarium kan voorzien worden van een wand van boomschors, een fijne klimondergrond voor het reptiel. Dierenspeciaalzaken hebben vaak een ruime keuze aan achterwanden welke speciaal geschikt zijn voor terraria. Ze kosten vaak wat, maar dan ben je in  ieder geval verzekerd van een kwalitatief goede en veilige aankleding.

Verlichting en verwarming

Afhankelijk van het soort reptiel of amfibie dat in het terrarium ondergebracht wordt is verlichting en verwarming een belangrijk aandachtspunt. Niet ieder dier heeft speciale verlichting nodig, voor de meeste soorten voldoet tl verlichting. Zorg dat de dieren zich niet kunnen verbranden aan de lampen en dat deze dus altijd goed afgeschermd zijn.

De temperatuur is voor veel soorten wel van groot belang. Bij lagere temperaturen zijn de dieren niet actief. In die gevallen dient de temperatuur kunstmatig verhoogd te worden, bijvoorbeeld door middel van speciale warmtelampen. Het best kun je deze lamp richten op een steen zodat het dier zich kan opwarmen op de verwarmde steen.

Watervoorziening

Water is ook voor dieren in een terrarium erg belangrijk. Zorg altijd voor een bakje met drinkwater. Tropische soorten houden er daarnaast van regelmatig met lauw water te worden besproeid. Sommige reptielen of amfibieën leven een deel van de dag in water, voor deze dieren is meer water nodig. Zorg dat dit water wel altijd schoon is en met regelmaat ververst wordt. Tip: zorg voor een afvoerkraantje waarmee het water gemakkelijk te verversen is. Om de watercirculatie te garanderen is een watervalletje het gemakkelijkst (en het ziet er ook nog eens leuk uit). Houd een temperatuur van om en nabij de 20 graden aan.

Beplanting

Een terrarium is natuurlijk niet af zonder planten. Gebruik bij voorkeur altijd echte planten en zorg dat deze goed vast staan. Onderscheid wordt gemaakt in bodemplanten, bodembedekkers, klimplanten, epifyten en waterplanten:

  • Bodemplanten: boom- of struikvormige planten die via de wortels voeding opnemen
  • Bodembedekkers: grassen en mossen welke zich verspreiden over de bodem
  • Klimplanten: planten die naar het licht toe groeien via takken of stenen
  • Epifyten: planten die zich hechten op andere planten, dood hout en stenen en rotsen (bijv. orchideeën, varens en cactussen, welke zeer geschikt zijn voor gebruik in terraria)

Schuilplaats

Tot slot een zeer belangrijke toevoeging: een schuilplaats. Reptielen dienen zich altijd te kunnen verstoppen om zich veilig te voelen. De schuilplaats dient altijd meerdere in- en uitgangen te hebben zodat het dier altijd een vluchtweg heeft. Een hol stuk hout kan uitstekend dienen als veilige plek.

Informatie inwinnen

Tot slot: twijfel je hoe je het terrarium precies moet inrichten voor jouw specifieke reptielsoort? Omdat de ideale temperatuur en leefomgeving van soort tot soort sterk verschilt is het raadzaam specialistische kennis in te winnen die precies is afgestemd op jouw reptielsoort. Specialistische dierenzaken kunnen je hierover uitstekend voorlichten.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.